SMART har verktygen som behövs

2018-05-17

25 maj närmar sig med stormsteg och GDPR träder snart i kraft. SMART har de förutsättningar som behövs för att möta de förändringar som GDPR medför. Vi vet att oavsett om du är privatperson eller näringsidkare är frågorna kring ämnet många om vad man behöver göra och hur det påverkar. SMART har tagit fram verktygen för att våra kunder så enkelt som möjligt ska kunna jobba för att hålla ett korrekt och uppdaterat kundregister samt uppfylla det som krävs enligt dataskyddsförordningen. SMART är redo, är du?

DELA


Du som driver en verksamhet och lagrar personuppgifter måste föra ett register över vilka personuppgifter du sparar, hur länge du sparar dem och varför. Du får endast spara personuppgifter om du fått samtycke från personen det gäller. Hen har rätt till att få ut ett registerutdrag på vilken information som är sparad samt begära att bli bortglömd och tas bort från registret.

Vi förstår att en verksamhet som sparar personuppgifter i sitt butikssystem och jobbar med kunder varje dag, så enkelt som möjligt måste kunna jobba med dessa förutsättningar. SMART har de verktyg som våra kunder behöver för att de i sin tur ska kunna fokusera på sina kunder!

SMART ger er de verktyg ni behöver:

  • SMART har koppling mot befolkningsregistret vilket innebär att man kan verifiera att sparade personuppgifter stämmer eftersom man inte får spara felaktiga uppgifter. SMART har även funktionen att automatiskt spärra de kunder vars personuppgifter ändras genom t ex skyddad identitet, avliden eller som av andra skäl inte finns i befolkningsregistret.
  • SMART rensar automatiskt personuppgifter i kundregistret som man inte får spara längre än nödvändigt. De personuppgifter som tas bort är kunder som inte gett sitt samtycke till att deras personuppgifter får sparas eller om det inte skett en affärshändelse de senaste 24 månaderna.
  • SMART har funktioner för att kunna rensa personuppgifter om en kund begär att bli bortglömd och helt tas bort från registret eller om en kund begär ett registerutdrag.
  • SMART ger även möjligheten att jobba med en kundklubb och skapa lojalitetsmedlemmar för att kunna bearbeta de kunder som gett sitt samtycke samt tackat ja till att bli en lojalitetsmedlem och få utskick genom t ex sms, mejl och brev.

Vid funderingar rekommenderar vi er att läsa mer om GDPR på Datainspektionens hemsida: www.datainspektionen.se eller vid andra frågor ta kontakt med SMART supporten!

 


Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till oss på Smart Support, så får du snabba och konkreta svar av experter på drift och teknik.
Maila oss, ring oss eller tryck på knappen och få support direkt.

Support direkt

Smart är butikskedjornas eget affärssystem. För handlare av handlare. Kontakta oss