Dogman

Smart IT-lösning

 

”Enbart att uppdatera tusentals artiklar är ett oerhört tidskrävande arbete för en enskild handlare, som de slipper med Smart.”
Pierre Olofsson, VD, AB Dogman.

Dogman erbjuder produkter med husdjurets välbefinnande i fokus sedan 1965. Dogmans huvudkontor ligger strax utanför Helsingborg. Produkterna säljs i dagligvaruhandel och zoofackhandel i Sverige, Norge, Danmark och Finland.


Dogmans målmedvetna arbete när det gäller produktutveckling, organisation och logistik har gett branschens bästa finansiella utveckling de tre senaste åren. – Vi är framåtsträvande och uthålliga. Med vår samlade erfarenhet från den svenska marknaden, styrkan i vårt koncept ”Vänner för livet” och ett smart butikssystem ska vi attrahera fler återförsäljare och öppna fler egna butiker, säger Pierre Olofsson som är VD.

Med konceptet ”Vänner för livet” erbjuder Dogman fristående zoobutiker bättre förutsättningar att konkurrera med de större kedjorna, såväl i Sverige, Finland som i Norge. SMART har en central roll i konceptet. – Generellt sett är zoobranschen traditionell och starkt fokuserad på pris och produkt. Dogman vill hjälpa butikerna att lyfta blicken och tänka större. Men för att kunna göra det behöver du som äger din butik ta kontroll över verksamheten, artiklarna, lagersaldon, beställningspunkterna och minska kapitalbindningen.

Ett komplett paket

Dogman tillhandahåller SMART utan avgift för butikerna och implementerar systemet i varje butik samt utbildar personalen. ”Vänner för livet”-konceptet innebär även att Dogman blir helhetsleverantör till butiken. – Vi erbjuder ett paketerat sortiment som vi förväntar oss får en bra plats i butiken. Vi supporterar även med inredning, butiks- och exponeringsmaterial som skyltlösningar för att få ett modernt och enhetligt utseende i butikerna. Sammantaget gör konceptet både butikerna och Dogman ännu mer konkurrenskraftiga.

Enkelt för handlaren

För den enskilde handlaren innebär SMART flera fördelar. – Enbart att uppdatera tusentals artiklar är ett oerhört tidskrävande arbete för en enskild handlare, som de slipper med SMART. Dogman sköter artikelhanteringen centralt, vilket har ett stort värde för butikerna. De får ett enkelt verktyg som ger full koll, mer tid till kunder, försäljning och lokal marknadsföring.

DELA

Smart är butikskedjornas eget affärssystem. För handlare av handlare. Kontakta oss